linkedIn Cision
Pumpen 6

Pumpen 6 - Kalmar

Butiksfastighet i Hagby Gärde 3 km väster om Kalmar centrum

Pumpen 6 består av en byggnad i ett plan som innefattar idag en butikslokal med kontor och showroom. Det finns 4 större portar in till lokalen I anslutning till fastigheten finns parkeringsplatser. Fastigheten ligger på Trångsundsvägen 14 i ett industriområde 3 km väster om Kalmar centrum. Omgivningen utgörs i huvudsak av industrilokaler.

Fastigheten är belägen i närheten till väg 137 och kollektiva kommunikationer i form av buss finns på gångavstånd 200 meter.

Fastighet Pumpen 6
Adress Fölehagsvägen 1 Kalmar
Ort Kalmar
Area 1 275 m²

Karta

Fler bilder