linkedIn Cision
Spettet 7

Spettet 7 - Kalmar

Butiksfastighet i Hagby Gärde 3 km väster om Kalmar centrum

Spettet 7 består av en byggnad i ett plan som innefattar idag en butikslokal med kontor och verkstadsytor. I anslutning till fastigheten finns parkeringsplatser. Fastigheten ligger på Trångsundsvägen 14 i ett industriområde 3km väster om Kalmar centrum. Omgivningen utgörs i huvudsak av industrilokaler.

Fastigheten är belägen i närheten till väg 137 och kollektiva kommunikationer i form av buss finns på gångavstånd 200 meter.

Fastighet Spettet 7
Adress Trångsundsvägen 14 Kalmar
Ort Kalmar
Area 688 m²

Karta

Fler bilder