linkedIn Cision
Skruven 4

Skruven 4 - Nybro

Fastighet med handels- och kontorsytor med bra handelsläge i Nybro.

Fastighet bestående av en byggnad som idag inryms av service, handel, småindustri och kontor. Stort antal utvändiga parkeringsplatser i anslutning till byggnaden.

Fastigheten ligger i anslutning till området Madesjö, vid södra infarten till Nybro, som har ett bra handelsläge. I området finns bland annat lättare industri, handel och bostadsbebyggelse. Dagligvarubutiker, kollektiva kommunikationer och restauranger finns inom gångavstånd eller kortare biltur.

Fastighet Skruven 4
Adress Skruvens väg 4-6 Nybro
Ort Nybro
Area 4 350 m²

Karta

Fler bilder