linkedIn Cision

Kalmar

Kalmar är med sina 70 000 invånare en expansiv kommun med ett bra strategiskt logistiskt läge. Här blomstrar företag och invånare. Kalmar kommun arbetar aktivt för att fler företag ska etablera sig och expandera i Kalmarregionen.

Kalmar har ett starkt näringsliv med många etablerade och välmående företag. Kommunen arbetar kontinuerligt för ett bra företagsklimat. Kommunikationer till och från Kalmar är goda med en bra och utbyggd infrastruktur. Logistiskt ligger Kalmar vid väg E22 och med närhet till Kalmar Flygplats skapar det utmärkta logistiska förutsättningar.

Kalmar är en stad med god kompensförsörjning. I Kalmar återfinns bland annat det högt ansedda Linnéuniversitetet. Kommunen erbjuder också en etableringsservice och lotsning som hjälper företag hitta lokaler och utforska etableringsmöjligheter.

Lediga lokaler