Skip to content

Emilshus förvärvar två fastigheter i Linköping för 74 miljoner kronor samt tillträder nyproducerad fastighet

Förvärv
Emilshus har förvärvat två fastigheter i industri- och handelsområdet Tornby i Linköping med en total uthyrningsbar area om 7 842 kvm och en genomsnittlig återstående hyrestid om 5,8 år. Årligt hyresvärde uppgår till 7 miljoner kronor. Fastigheterna är fullt uthyrda med Karamello Sverige AB och Werksta Sweden AB som största hyresgäster. Tillträde beräknas ske under fjärde kvartalet 2024.

Tillträde nyproducerad industrifastighet

Emilshus har idag efter färdigställande tillträtt en nyproducerad industrifastighet i Linköping för 67 miljoner kronor. Förvärvet kommunicerades den 26 maj 2023. Fastigheten har en uthyrningsbar area om 4 000 kvm med industrilokaler och är fullt uthyrd på ett 10-årigt hyresavtal till Ionbond, ett bolag med högteknologisk produktion inom globala IHI Group. Årligt hyresvärde uppgår till 5 miljoner kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2024 till 820 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 139 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie av serie B och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.