Skip to content

Affärsidé

Emilshus affärsidé är att med utgångspunkt i småländsk företagskultur:

  • förvärva, utveckla och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter med fokus på direktavkastning i kombination med långa hyresavtal och hyresgäster med bedömd god betalningsförmåga.
  • bygga nära och stabila relationer med Emilshus hyresgäster genom lokal närvaro och engagemang.

Strategi

Emilshus ska generera starka kassaflöden genom att:

  • förvärva, utveckla och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter i södra Sverige.
  • fokusera på lätt industri, proffshandel/industriservice, externhandel och dagligvaruhandel.
  • etablera långsiktiga och nära relationer med bolagets hyresgäster genom lokal närvaro och lokalt engagemang på de orter där bolaget verkar.
  • säkerställa en stabil finansiering av bolagets verksamhet.