Skip to content

Emilshus har ett diversifierat fastighetsbestånd på sin kärnmarknad Småland med angränsande regioner. Fastighetskategorierna är kommersiella fastigheter inom lätt industri, industriservice/proffshandel, extern- och dagligvaruhandel samt en mindre andel samhällsservice och kontor.

emilshus-about-us-banner

Fastighetsbestånd

Emilshus äger fastigheter i Småland och närliggande regioner. Vårt fastighetsbestånd består av 91 kommersiella fastigheter med en total uthyrbar area om cirka 482 000 kvm.

Projekt

Vi vill ge våra hyresgäster de bästa förutsättningarna att lyckas. Tillsammans med våra hyresgäster hjälper vi till att optimera lokalen för verksamheten.

emilshus-strategy-banner

Lediga lokaler

Emilshus hyr ut attraktiva kommersiella lokaler i Smålandsregionen. Vi erbjuder olika typer av lokaler som är anpassade efter handel, kontor, industri och lager/logistik.