Skip to content

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) är ett småländskt fastig­hetsbolag med ursprung i en Vetlandabaserad fastighetskoncern som etablerades 2008. I sin nuvarande form bildades Emilshus 2018. Med småländskt kapital skapade ett antal småländska företagare ett fastighetsbolag som med en gedigen kunskap om fastigheter i kombination med ett drivet entreprenörskap ska växa och bli Smålands ledande fastighetsbolag inom kommersiella lokaler.

 • 2022

  • Stamaktien av serie B samt preferensaktien noteras på Nasdaq Stockholm.
  • Förvärv av fastigheter i Halland och Östergötland.
  • Uppdaterade finansiella mål och riskbegränsningar.
 • 2021

  • Förvärv av fastigheter om cirka 1 700 mkr 2021.
  • Obligation noteras på Nasdaq Stockholm.
  • Preferensaktieemission om 150 mkr.
  • Emission och notering av preferensaktier på Nasdaq First North Stockholm om 230 mkr vilket gav Emilshus 7 600 nya preferensaktieägare.
 • 2020

  • Förvärv av fastigheter om cirka 1 200 mkr 2020.
 • 2019

  • NP3 Fastigheter apporterar in sitt smålandsbestånd om 272 mkr.
  • Nyemisson om 54 mkr.
  • Sagax apporterar in sitt fastighetsinnehav i Småland obelånat om 180 mkr.
  • Företagsobligation om 300 mkr december 2019.
 • 2018

  • Emilshus grundas – fastighetsbestånd i Vetlanda om 60 000 kvm blir Emilshus.
  • Förvärvar Bufabs fastigheter i Värnamo om 25 000 kvm.
  • Thureda Gruppen blir delägare.
  • Nyemission Q4 2018 om 42 mkr – småländsk kapital.