Skip to content

Emilshus är ett fastighetsbolag med ursprung i en Vetlandabaserad fastighetskoncern som etablerades 2008. I sin nuvarande form bildades Emilshus 2018. Med småländskt kapital skapade ett antal småländska företagare ett fastighetsbolag som med en gedigen kunskap om fastigheter i kombination med ett drivet entreprenörskap ska växa och bli ett ledande fastighetsbolag inom kommersiella lokaler på sina marknader.

 • 2023

  • Uppdaterade finansiella mål och riskbegränsningar.
  • Förvärv av fastigheter i Linköping, Vaggeryd, Halmstad och Falkenberg i flera transaktioner.
  • Emil Jansbo tillträder som CFO för bolaget.
  • Riktad nyemission av stamaktier av serie B om 200 miljoner kronor.
  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgår till 7 324 miljoner kronor vid årets slut.
 • 2022

  • Förvärv av fastigheter om 2 193 miljoner kronor.
  • Första förvärven i Halland och Östergötland.
  • Riktad nyemission av preferensaktier om 196 miljoner kronor.
  • Erbjudande om teckning av stamaktier av serie B. Emission av stamaktier serie B om 740 miljoner kronor.
  • Stamaktien och preferensaktien noteras på Nasdaq Stockholm.
  • Gröna obligationer om 650 miljoner kronor emitteras.
  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgår till 7 111 miljoner kronor vid årets slut.
 • 2021

  • Förvärv av fastigheter om 2 100 miljoner kronor. 
  • Obligation noteras på Nasdaq Stockholm. 
  • Preferensaktieemissioner om 380 miljoner kronor. 
  • Preferensaktien noteras på Nasdaq First North Growth Market. 
  • Fastighetsbeståndets marknads värde uppgår till 4 827 miljoner kronor vid årets slut.
 • 2020

  • Förvärv av fastigheter om 1 200 miljoner kronor.
  • Emilshus växer kraftigt genom förvärv på ett flertal orter i Småland.
  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgår till 2 715 miljoner kronor vid årets slut.
 • 2019

  • NP3 Fastigheter apporterar in sitt Smålandsbestånd om 272 miljoner kronor.
  • Nyemisson om 54 miljoner kronor.
  • Sagax apporterar in sitt fastighetsinnehav i Småland om 180 miljoner kronor.
  • Företagsobligation om 300 mkr emitteras i december 2019.
  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgår till 1 543 miljoner kronor vid årets slut.
 • 2018

  • Emilshus grundas – fastighetsbestånd i Vetlanda om 60 000 kvm blir Emilshus.
  • Förvärvar Bufabs fastigheter i Värnamo om 25 000 kvm.
  • Thureda Gruppen blir delägare.
  • Nyemission om 42 miljoner kronor – småländskt kapital.
  • Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgår till 728 miljoner kronor vid årets slut.