Skip to content

Erbjudandet och noteringen av bolagets preferensaktier är ett logiskt och viktigt steg i Emilshus utveckling och för bolagets ambitioner om stark framtida tillväxt.

Erbjudandet i sammandrag
Erbjudandepris 27,60 kronor
Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige 22-29 september 2021
Anmälningsperiod för institutionella investerare 22-30 september 2021
Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market 1 oktober 2021
Likviddag 5 oktober 2021