Skip to content

Den 14 september 2021 meddelade Emilshus att bolaget hade för avsikt att genomföra ett erbjudande av nya preferensaktier i bolaget och en notering av preferensaktierna på Nasdaq First North Growth Market. Emilshus erbjudande av preferensaktier var kraftigt övertecknat. Intresset för erbjudandet var mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och utomlands och bland allmänheten i Sverige. Emissionen omfattade 7 246 377 preferensaktier och priset per preferensaktie uppgick till 27,60 kronor, vilket innebar en initial bruttolikvid om cirka 200 mkr. Sammanlagt tillfördes Emilshus cirka 7 600 nya preferensaktieägare. Den 1 oktober 2021 var första handelsdag för Emilshus preferensaktier på Nasdaq First North Growth Market.