Skip to content

Sedan 2018 har Emilshus etablerat sig som ett av de ledande fastighetsbolagen i Småland och vår ambition är att fortsätta växa i hög takt organiskt och genom förvärv på tillväxtmarknader i södra Sverige. Bolagets väg framåt tydliggörs genom våra finansiella mål och riskbegränsningar.

Finansiella mål

Förvaltningsresultat per stamaktie

Förvaltningsresultatet per stamaktie ska öka med minst 15 procent per år.

Avkastning på eget kapital

Avkastningen på eget kapital ska under en femårsperiod i genomsnitt uppgå till minst 15 procent per år.

Förvaltningsresultat per stamaktie

Genomsnittlig årlig ökning av förvaltningsresultat per stamaktie under perioden 2019–2023 uppgår till 17 %.

Avkastning på eget kapital

Genomsnittlig årlig avkastning på eget kapital under perioden 2019–2023 uppgår till 17 %.

Finansiella riskbegränsningar

Nettobelåningsgrad

Nettobelåningsgraden ska varaktigt inte överstiga 60 procent.

Räntetäckningsgrad

Räntetäckningsgraden ska överstiga 2,0 ggr.

Nettobelåningsgrad

Nettobelåningsgraden uppgick vid periodens utgång till 54 %

Räntetäckningsgrad

Räntetäckningsgraden uppgick vid periodens utgång till 2,1 ggr.