Skip to content

Sedan 2018 har Emilshus etablerat sig som ett av de ledande fastighetsbolagen i Småland och vår ambition är att fortsätta växa i hög takt organiskt och genom förvärv på vår småländska kärnmarknad och intilliggande tillväxtregioner. Bolagets väg framåt tydliggörs genom våra finansiella mål och riskbegränsningar.

Finansiella mål

Förvaltningsresultat per stamaktie

Förvaltningsresultatet per stamaktie ska över tid öka med minst 15 procent i genomsnitt per år.

Substansvärde per stamaktie

Substansvärdet per stamaktie ska över tid öka med minst 15 procent (inklusive eventuella värdeöverföringar till stamaktieägarna) i genomsnitt per år.

Fastighetsvärde

Fastighetsbeståndets värde ska före utgången av år 2024 uppgå till minst 10 miljarder kronor.

Fastighetsvärde

Substansvärde per stamaktie

Förvaltningsresultat per stamaktie

Finansiella riskbegränsningar

Nettobelåningsgrad

Nettobelåningsgraden ska varaktigt inte överstiga 60 procent.

Räntetäckningsgrad

Räntetäckningsgraden ska varaktigt inte understiga 2,5 ggr.

Nettobelåningsgrad

Räntetäckningsgrad