Skip to content

Sedan 2018 har Emilshus etablerat sig som ett av de ledande fastighetsbolagen i Småland och vår ambition är att fortsätta växa i hög takt organiskt och genom förvärv på tillväxtmarknader i södra Sverige. Bolagets väg framåt tydliggörs genom våra finansiella mål och riskbegränsningar.

Finansiella mål

Förvaltningsresultat per stamaktie

Förvaltningsresultatet per stamaktie ska öka med minst 15 procent per år.
Genomsnittlig årlig tillväxt i förvaltningsresultat per stamaktie per år 2020–2024 uppgår till 20 %.

Avkastning på eget kapital

Avkastningen på eget kapital ska under en femårsperiod i genomsnitt uppgå till minst 15 procent per år.
Genomsnittlig årlig avkastning på eget kapital per år 2020–2024 uppgår till 16 %.

Förvaltningsresultat per stamaktie

Avkastning på eget kapital

Finansiella riskbegränsningar

Nettobelåningsgrad

Nettobelåningsgraden ska varaktigt inte överstiga 60 procent.
Utfall 31 mars 2024 om 52 %.

Räntetäckningsgrad

Räntetäckningsgraden ska överstiga 2,0 ggr.
Utfall jan–mar 2024 om 2,3 ggr.

Nettobelåningsgrad

Räntetäckningsgrad