Skip to content

Emilshus fokuserar på att förvärva, utveckla, och förvalta kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i södra Sverige. Idag är bolaget verksamt i Småland, Östergötland och Halland. Emilshus äger fastigheter på orter som utgör delar av större regionala marknader och viktiga industriregioner, kända för aktivt och framgångsrikt företagande.

Industritäta regioner

Emilshus marknader är kända för en stark entreprenörsanda som har skapat en gynnsam mix av innovation och industriell tradition vilket bidragit till god tillväxt kring regionerna. Här finns flera större börsnoterade och världsledande företag inom sina respektive segment samt välmående småindustrier. I bolagets största förvaltningsområde Växjö med omnejd finns därtill ett väl differentierat näringsliv med högteknologiska och kunskapsintensiva företag och kommunen är en av de mest IT-företagstäta i landet. I samtliga tre regioner finns universitet och högskolor som med sin närvaro gynnar näringsliv och tillväxt.

Goda kommunikationsmöjligheter

Regionernas läge mellan storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö och med närheten till E4:an innebär goda kommunikationsmöjligheter. Detta gör Emilshus marknader väl anpassade för lokalisering av industriföretag. Det gynnsamma geografiska läget i kombination med ett gott näringslivsklimat skapar förutsättningar för en god efterfrågan på moderna industri- och lagerlokaler samt kontorsfastigheter i centrala lägen.

Förvaltningsområden

Emilshus har för närvarande sju förvaltningsområden som utgörs av Växjö, Värnamo, Jönköping, Vetlanda, Linköping, Kalmar och Halmstad, nämnda i storleksordning baserat på fastighetsvärde. Förvaltningen av Emilshus sker från förvaltningskontor på orter med större koncentration av fastigheter, för närvarande i Växjö, Jönköping, Kalmar och Vetlanda. Från dessa hanteras förvaltningen av hela fastighetsbeståndet. Fler förvaltningskontor kan komma att öppnas på orter där fastighetsbeståndet uppnår en volym som gör detta effektivt.