Skip to content

Emilshus är ett fastighetsbolag med småländska rötter som bygger nära relationer med sina hyresgäster genom lokal närvaro och engagemang på orterna där bolaget finns. Verksamheten präglas av långsiktighet, stabila kassaflöden och lönsam tillväxt. Sedan 2018 har Emilshus etablerat sig som ett starkt fastighetsbolag i södra Sverige med cirka 8,3 miljarder kronor i fastighetsvärde per 30 juni 2024. Verksamheten bedrivs för närvarande i sju förvaltningsområden; Halmstad, Jönköping, Kalmar, Linköping, Vetlanda, Värnamo och Växjö med förvaltningskontor i Kalmar, Jönköping, Vetlanda och Växjö.

Bild på Budkaveln 18 i Huskvarna i Jönköpings län belägen bredvid Vättern. Området är känt för sin industri och fastigheten ligger ett stenkast från E4:an med goda möjligheter till snabb transport.

Emilshus har fokus på att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland och intilliggande tillväxtregioner. Småland är en viktig industriregion i Sverige och erbjuder några av landets främsta logistiklägen.

Vårt fastighetsbestånd

Emilshus har ett diversifierat fastighetsbestånd med kommersiella lokaler där tyngdpunkten ligger på lätt industri och industriservice/proffshandel. Även extern- och dagligvaruhandel är en prioriterad lokaltyp. Emilshus ägde den 30 juni 2024 157 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 888 tkvm.

Hyresgäster

Emilshus hyresgäster utgörs i hög grad av större stabila bolag med långsiktighet i sina verksamheter och god betalningsförmåga. Med en lokal inriktning är Emilshus en trygg aktör och partner i hyresgästernas utveckling på respektive ort.

Tillväxt

Emilshus är ett tillväxtbolag med fokus på lönsamhet och starka kassaflöden där förvärv utgör en central del i bolagets tillväxtstrategi. Ambitionen är att fortsätta att växa organiskt och genom förvärv på bolagets prioriterade marknader i södra Sverige.