Skip to content

Emilshus är ett fastighetsbolag med småländska rötter som bygger nära relationer med sina hyresgäster genom lokal närvaro och engagemang på orterna där bolaget finns. Verksamheten präglas av långsiktighet, stabila kassaflöden och lönsam tillväxt. Sedan 2018 har Emilshus etablerat sig som ett av de ledande fastighetsbolagen i Småland med cirka 5,1 miljarder kronor i fastighetsvärde. Verksamheten bedrivs för närvarande i sex förvaltningsområden; Växjö, Värnamo, Vetlanda, Jönköping, Kalmar och Halmstad med förvaltningskontor i Vetlanda och Växjö.

Vy över Jönköping, ett av Emilshus förvaltningsområden.

Emilshus har fokus på att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland och intilliggande tillväxtregioner. Småland är en viktig industriregion i Sverige och erbjuder några av landets främsta logistiklägen.

Vårt fastighetsbestånd

Emilshus har ett diversifierat fastighetsbestånd med kommersiella lokaler där tyngdpunkten ligger på lätt industri och industriservice/proffshandel. Även extern- och dagligvaruhandel är en prioriterad lokaltyp. Emilshus ägde den 31 mars 2022 102 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 594 tkvm.

Hyresgäster

Emilshus hyresgäster utgörs i hög grad av större stabila bolag med långsiktighet i sina verksamheter och god betatalningsförmåga. Med en lokal inriktning är Emilshus en trygg aktör och partner i hyresgästernas utveckling på respektive ort.

Tillväxt

Emilshus ambition är att fortsätta sin lönsamma tillväxt med målet att uppnå ett fastighetsvärde om 10 mdkr senast vid utgången av 2024. I början av 2022 tog vi ett naturligt nästa steg i Emilshus utveckling genom den första affären utanför kärnmarknaden Småland; ett förvärv av industrifastigheter i Halmstad.