Skip to content

Emilshus är ett fastighetsbolag med småländska rötter som bygger nära relationer med sina hyresgäster genom lokal närvaro och engagemang på orterna där bolaget finns. Verksamheten präglas av långsiktighet, stabila kassaflöden och lönsam tillväxt. Sedan 2018 har Emilshus etablerat sig som ett av de ledande fastighetsbolagen i Småland med cirka 7,3 miljarder kronor i fastighetsvärde per december 2023. Verksamheten bedrivs för närvarande i sju förvaltningsområden; Halmstad, Jönköping, Kalmar, Norrköping, Vetlanda, Värnamo och Växjö med förvaltningskontor i Vetlanda och Växjö.

Se och göra - Visit Norrköping
Vy över Norrköping, ett av Emilshus förvaltningsområden.

Emilshus har fokus på att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland och intilliggande tillväxtregioner. Småland är en viktig industriregion i Sverige och erbjuder några av landets främsta logistiklägen.

Vårt fastighetsbestånd

Emilshus har ett diversifierat fastighetsbestånd med kommersiella lokaler där tyngdpunkten ligger på lätt industri och industriservice/proffshandel. Även extern- och dagligvaruhandel är en prioriterad lokaltyp. Emilshus ägde den 31 december 2023 130 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 805 tkvm.

Hyresgäster

Emilshus hyresgäster utgörs i hög grad av större stabila bolag med långsiktighet i sina verksamheter och god betatalningsförmåga. Med en lokal inriktning är Emilshus en trygg aktör och partner i hyresgästernas utveckling på respektive ort.

Tillväxt

Emilshus ambition är att fortsätta sin lönsamma tillväxt. I början av 2022 togs ett naturligt nästa steg i Emilshus utveckling genom den första affären utanför kärnmarknaden Småland; ett förvärv av industrifastigheter i Halmstad. Samma år fortsattes expansionen när Emilshus tog första kliven in i Östergötland genom ett förvärv av en portfölj med bland annat lätt industri och lager i Norrköping och Linköping.