Skip to content

5 103mkr

31 mars 2022

Börsnotering 2022

Emilshus beslutar om erbjudande av teckning av bolagets aktier av serie B i samband med notering på Nasdaq Stockholm, läs pressmeddelandet i sin helhet på länken nedan.

 • 100 mkr

  Hyresintäkter jan-mar 2022

 • 98 %

  Uthyrningsgrad yta, 31 mar 2022

emilshus-module-image

Notering på Nasdaq Stockholm

Den 13 juni noterades Emilshus stamaktie och preferensaktie på Nasdaq Stockholm.

Hållbarhet

Emilshus hållbarhetsarbete utgår från ett klokt och ansvarsfullt hushållande med begränsade resurser. Med lokal närvaro och engagerade och kompetenta medarbetare har vi goda förutsättningar för ett värdeskapande och hållbart fastighetsägande.

lokal närvaro
 • 16%
  Jönköping
 • 21%
  Värnamo
 • 20%
  Vetlanda
 • 10%
  Kalmar
 • 30%
  Växjö
 • 3%
  Halmstad

Fastigheter i Småland med omnejd

Emilshus hyr ut attraktiva kommersiella lokaler i Småland och angränsande regioner. Vi erbjuder lokaler inom lätt industri, industriservice/proffshandel, extern- och dagligvaruhandel samt en mindre andel samhällsservice och kontor.

Småländskt entreprenörskap och affärsmannaskap fungerar även utanför Smålands gränser.