Skip to content

I september 2021 upprättades ett Grönt finansiellt ramverk som ger Emilshus möjlighet att emittera gröna obligationer och andra finansiella instrument för finansiering av projekt och tillgångar. Emilshus gröna ramverk har granskats av Cicero Shades of Green som avgivit en bedömning där Emilshus klassificerades som Ljusgrön (stark) med styrningsbetyg Bra. Emilshus emitterade den 14 april 2022 400 mkr enligt det gröna ramverket.
Per 30 juni 2022 har Emilshus Gröna tillgångar till ett sammanlagt värde om 1 157 mkr och har investerat belopp ett belopp om 400 mkr i befintliga fastigheter. Kvarvarande investeringsbelopp uppgick till 757 mkr.