Skip to content

Nedan finns obligationsprospekt och övriga handlingar relaterade till Emilshus obligationslån.

I april 2022 emitterade Emilshus seniora icke säkerställda gröna obligationer med ett nominellt belopp om 400 mkr med förfall i april 2025. Obligationen löper med STIBOR-golv och en marginal baserad på STIBOR 3M motsvarande 5,25 procent. Obligationen är noterad på Nasdaq Stockholm.

I september 2022 emitterade Emilshus seniora icke säkerställda gröna obligationer med ett nominellt belopp om 250 mkr med förfall i september 2025. Obligationen löper med STIBOR-golv och en marginal baserad på STIBOR 3M motsvarande 7,25 procent. Obligationen kommer noteras på Nasdaq Stockholm.