Skip to content

Nedan finns obligationsprospekt och övriga handlingar relaterade till Emilshus obligationslån.

I december 2019 emitterade Emilshus en obligation med ett nominellt belopp om 300 mkr med förfall i december 2022, samt i en kompletterande emission under mars 2021 om nominellt 150 mkr. I november 2021 emitterades ytterligare 50 mkr. Obligationen löper med STIBOR-golv och en marginal baserad på STIBOR 3M motsvarande 5,75 procent för emissionen från december 2019 och med 4,95 procent för tap-emissionen från mars 2021 samt 4,15 procent för emissionen i november 2021. Obligationen är noterad på Nasdaq Stockholm.

I april 2022 emitterade Emilshus en obligation med ett nominellt belopp om 400 mkr med förfall i april 2025. Obligationen löper med STIBOR-golv och en marginal baserad på STIBOR 3M motsvarande 5,25 procent. Obligationen kommer noteras på Nasdaq Stockholm.