Skip to content

Att arbeta på Emilshus

Vill du jobba på ett expansivt fastighetsbolag med södra Sverige som kärnmarknad? Nedan listar vi våra lediga tjänster, men du är givetvis välkommen att kontakta oss med en spontanansökan. 

Emilshus är en närvarande arbetsgivare och erbjuder en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare ska känna engagemang och stolthet samt ha möjlighet att påverka verksamheten och sin egen utveckling. Vår företagskultur präglas av affärsmässighet, medmänsklighet och delaktighet där god affärsetik och förtroendefulla relationer är viktiga utgångspunkter såväl internt som i kontakterna med våra externa parter. Hälsa och säkerhet är områden som är centrala för såväl medarbetare som hyresgäster och leverantörer.

Group Business Controller

Spontanansökan