Skip to content

Aktien

Loading...
lokal närvaro

Småländskt entreprenörskap och affärsmannaskap fungerar även utanför Smålands gränser.

7 324 mkr

NP3 delar ut Emilshus stamaktie B till NP3s aktieägare

  • 593 mkr

    Intäkter 2023

  • 97 %

    Areamässig uthyrningsgrad, 31 dec 2023