Skip to content

Emil Jansbo tillträder som CFO i Emilshus

Som tidigare kommunicerats har Emilshus utsett Emil Jansbo till Chief Financial Officer, CFO för bolaget och efterträder Jonas Karlsson som har valt att lämna sin tjänst. Emil Jansbo har nu tillträtt som CFO. Jonas Karlsson kommer att fungera som rådgivare till bolaget fram till årsskiftet.

Emil är civilekonom från Linköpings universitet och har en gedigen erfarenhet från såväl fastighetssektorn som finans- och kapitalmarknad samt revision. Emil kommer närmast från en roll som CFO på fastighetsbolaget Intea och har tidigare varit bland annat CFO på Randviken Fastigheter och Head of Finance på Savills Investment Management. Han har även varit avdelningschef inom PwC. 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

Emil Jansbo, CFO
E-post: emil.jansbo@emilshus.com

Telefon: 0722-43 30 88

  

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 30 september 2023 till 794 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 127 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Emilshus – Fabriksgatan 1A – 574 38 Vetlanda – emilshus.com