Skip to content

Revisorn har i uppgift att granska Emilshus årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VDs förvaltning.
Vid årsstämman 2022 utsågs Ernst & Young Aktiebolag med Mikael Ikonen utsedd som huvudansvarig.