Skip to content

Revisorn har i uppgift att granska Emilshus årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VDs förvaltning.
Vid årsstämman 2023 nyvaldes revisionsbolaget KPMG AB, med Mattias Johansson som huvudansvarig revisor.