Skip to content
Ägare A-aktier  B-aktier Totalt antal,
stamaktier
Preferensaktier Kapital, % Röster, %
Aptare Holding AB 4 440 000 20 480 010 24 920 010 22,0 29,9
AB Sagax 3 033 550 16 620 980 19 654 530 5 133 320 21,8 24,0
NP3 Fastigheter AB (publ) 2 421 120 13 456 350 15 877 470 4 016 589 17,5 19,3
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 3 824 591 3 824 591 3,4 1,8
Tredje AP-Fonden 3 571 400 3 571 400 3,1 1,6
Odin Förvaltning 2 500 000 2 500 000 2,2 1,2
Castar Europe AB 380 000 1 725 980 2 105 980 225 000 2,1 2,6
Thuredagruppen AB 412 020 1 854 070 2 266 090 2,0 2,7
Swedbank Försäkring AB 408 072 408 072 1 634 778 1,8 0,9
Lannebo Fonder 1 799 815 1 799 815 1,6 0,8
Övriga aktieägare 841 200 15 105 041 15 946 241 9 277 969 22,2 15,1
Total 11 527 890 81 346 309 92 874 199 20 287 656 100 100
30 juni, 2023