Skip to content
Ägare A-aktier  B-aktier Totalt antal, stamaktier Preferensaktier Kapital, % Röster, %
Aptare Holding AB 4 440 000 20 480 010 24 920 010 26,8 29,9
AB Sagax (publ) 3 033 550 16 620 980 19 654 530 5 133 320 21,2 24,0
NP3 Fastigheter AB (publ) 2 421 120 13 456 350 15 877 470 4 357 558 17,1 19,3
Länsförsäkringar Fonder 0,0 4 060 036 4 060 036 4,4 1,9
Tredje AP-Fonden 0,0 3 571 400 3 571 400 3,8 1,6
Odin Förvaltning 0,0 2 500 000 2 500 000 2,7 1,2
Castar Europe AB 380 000 1 725 980 2 105 980 225 000 2,3 2,8
Thuredagruppen AB 412 020 1 854 070 2 266 090 2,4 2,7
Brunudden Kapital AS 300 000 1 515 000 1 815 000 2,0 2,1
Carnegie Fonder 0,0 1 607 100 1 607 100 1,7 0,7
Övriga aktieägare 601 200 11 979 200 12 580 400 10 915 080 15,6 13,9
Totalt 11 527 890 81 345 909 92 873 799 20 628 625 100 100
30 september, 2022