Skip to content
Ägare A-aktier B-aktier Totalt antal stamaktier Preferensaktier Kapital, % Röster, %
AB Sagax 3 033 550 18 130 980 21 164 530 5 633 320 22,2 24,1
Aptare Holding AB1 4 440 000 20 480 010 24 920 010 20,6 28,9
NP3 Fastigheter AB 2 421 120 13 456 350 15 877 470 13,1 16,7
Länsförsäkringar Fonder 5 432 348 5 432 348 4,5 2,4
Tredje AP-fonden 4 491 400 4 491 400 3,7 2,0
ODIN Fonder 3 328 000 3 328 000 2,8 1,5
Fjärde AP-fonden 2 393 749 2,0 1,1
Castar Europe AB2 380 000 1 725 980 2 105 980 225 000 1,9 2,6
Thureda Gruppen AB3 412 020 1 854 070 2 266 090 1,9 2,7
Lannebo Fonder 2 075 203 2 075 203 1,7 0,9
Övriga aktieägare 841 200 17 779 376 18 620 576 12 376 556 25,6 17,2
Total 11 527 890 88 753 717 100 281 607 20 628 625 100 100

1. Bolag ägt av Jakob Fyrberg och Pierre Folkesson, ledande befattningshavare i Emilshus, samt Tomas Carlström.
2. Bolag ägt av Johan Ericsson, styrelseordförande i Emilshus.
3. Bolag ägt av Elisabeth Thuresson, styrelseledamot i Emilshus, med familj.

Uppgifter per den 31 december 2023