Skip to content
Ägare A-aktier B-aktier Totalt antal stamaktier Preferensaktier Kapital, % Röster, %
Aptare Holding AB 4 440 000 20 480 010 24 920 010 - 37,5% 34,3%
AB Sagax (publ) 3 033 550 13 650 980 16 684 530 5 133 320 25,1% 25,9%
NP3 Fastigheter AB (publ) 2 421 120 11 026 350 13 447 470 2 852 660 20,2% 20,1%
Thuredagruppen AB 412 020 1 854 070 2 266 090 - 3,4% 3,2%
Castar Europe AB 320 000 1 762 980 2 082 980 225 000 3,1% 2,7%
Brunudden Kapital AS 300 000 1 515 000 1 815 000 - 2,7% 2,4%
Investment AB Chiffonjén 120 000 760 000 880 000 68 000 1,3% 1,1%
Loggen Invest AB - 880 000 880 000 - 1,3% 0,5%
Famkar Invest AB 120 000 492 000 612 000 - 0,9% 0,9%
Canola AB 80 000 470 000 550 000 - 0,8% 0,7%
Övriga aktieägare 281 200 2 027 100 2 308 300 10 844 747 3,5% 8,3%
Totalt 11 527 890 54 918 490 66 446 380 19 123 727 100,0% 100,0%
             
Senast uppdaterat 2022-03-31