Skip to content
Ägare A-aktier  B-aktier Totalt antal stamaktier Preferens-
aktier
Kapital, % Röster, %
AB Sagax 3 033 550 23 516 955 26 550 505 6 233 320 24,7 25,4
Aptare Holding AB1)  4 440 000 20 480 010 24 920 010 18,7 27,4
Lannebo Fonder 7 649 448 7 649 448 5,8 3,2
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 6 682 521 6 682 521 5 2,8
Odin Förvaltning 3 777 555 3 777 555 2,8 1,6
Tredje AP-fonden 3 068 595 3 068 595 2,3 1,3
Fjärde AP-fonden 259 674 259 674 2 682 689 2,2 1,2
Handelsbanken Fonder 2 463 198 2 463 198 1,9 1
NP3 Fastigheter AB 2 421 120 2 421 120 1,8 10,2
Castar Europe AB2) 500 000 1 605 980 2 105 980 225 000 1,8 2,9
Övriga aktieägare 1 133 220 31 249 781 32 383 001 11 487 616 33 22,8
Total 11 527 890 100 753 717 112 281 607 20 628 625 100 100

1. Bolag ägt av Jakob Fyrberg och Pierre Folkesson, ledande befattningshavare i Emilshus, samt Tomas Carlström.
2. Bolag ägt av Johan Ericsson, styrelseordförande i Emilshus.
3. Bolag ägt av Elisabeth Thuresson, styrelseledamot i Emilshus, med familj.

Uppgifter per den 30 june 2024