Skip to content

Emilshus ledning består av fyra personer. Ledningen ansvarar tillsammans med styrelsen för den övergripande affärsutvecklingen och ledningen av Emilshus.

Jakob Fyrberg

VD

Jakob Fyrberg

VD

Född: 1974.

Utbildning: Civilekonomexamen, Högskolan i Gävle.

Uppdrag utanför koncernen: Ägare, styrelseledamot och verkställande direktör i Rerum Fastigheter AB. Delägare och styrelseordförande i Aptare Holding AB. Styrelseordförande i Aptare Förvaltning AB, Bostaden Västra Götaland Intressenter Fastigheter AB och Aptare Entreprenad AB.

Bakgrund: Grundare av Aptare Fastigheter. Tidigare VD för Heimstaden Projektutveckling AB, affärsutvecklingsansvarig på Ikano Bostad och under 15 år senior partner på Catella AB inom fastighetsrådgivning.

Aktieinnehav i Emilshus: 43 500 stamaktier av serie B (genom bolag). Jakob är delägare och styrelseordförande i Aptare Holding AB som innehar 4 440 000 stamaktier av serie A och 20 480 010 stamaktier av serie B.

Jonas Karlsson

CFO

Jonas Karlsson

CFO

Född: 1963.

Utbildning: Civilekonomexamen, Linnéuniversitetet i Växjö.

Uppdrag utanför koncernen: Styrelseordförande i Östers IF. Styrelseledamot i Öster Holding AB, Fotbollsfastigheter i Växjö AB, Öster Restaurang och Event AB och Famkar Invest AB.

Bakgrund: CFO för Holmgrens Bil AB, CFO för OBOS Sverige AB, CFO för ProfilGruppen AB (publ.) samt tidigare revisor på PwC.

Aktieinnehav i Emilshus: 120 000 stamaktier av serie A och 496 400 stamaktier av serie B (genom bolag).

Jakob Paljak

Operativ chef

Jakob Paljak

Operativ chef

Född: 1989.

Utbildning: Civilingenjör inom Samhällsbyggnad från Kungliga Tekniska Högskolan.

Uppdrag utanför koncernen:

Bakgrund: Operativ chef på Randviken Fastigheter med ansvar för bolagets fastighets- och projektutveckling. Dessförinnan Sverigechef för brittiska fastighetsinvesteraren Round Hill Capital samt projekt- och fastighetsutvecklare vid UnibailRodamco.

Aktieinnehav i Emilshus: 11 000 stamaktier av serie B.

Helen Arvidsson

Redovisningschef

Helen Arvidsson

Redovisningschef

Född: 1976.

Utbildning: Civilekonomexamen, Linnéuniversitetet i Växjö.

Uppdrag utanför koncernen:

Bakgrund: Vice VD och ansvarig för finans, HR, IT och säljstöd på Abena AB, Group CFO på APP Rockstar Equity AB samt Finans- och IT-chef på KF Göta.

Aktieinnehav i Emilshus: 7 000 stamaktier av serie B.

Pierre Folkesson

Projektchef

Pierre Folkesson

Projektchef

Född: 1971.

Utbildning:

Uppdrag utanför koncernen: Ägare, styrelseledamot och verkställande direktör i Nästagård Fastigheter AB. Ägare och styrelseledamot i Pierre Folkesson Invest AB., Backseda Fastighets AB, Aptare Förvaltning AB, Aptare Holding AB, Aptare Entreprenad AB, Bostaden Västra Götaland Intressenter Fastigheter AB, Byggbo Hus AB och Byggbo i Vetlanda AB. Delägare och styrelsesuppleant i Granbackens Fastighets AB och Fastighets AB Kiosken i Vimmerby.

Bakgrund: Verksam i fastighetsbranschen i över 20 år inom förvaltning och förvärv på Aptare Fastigheter, som VD på Carlfo Fastighets AB i Vetlanda samt på Bostaden AB som projektledare och byggherre för en rad olika projekt.

Aktieinnehav i Emilshus: 43 500 stamaktier av serie B (genom bolag). Pierre är delägare och styrelseledamot i Aptare Holding AB som innehar 4 440 000 stamaktier av serie A och 20 480 010 stamaktier av serie B.

Uppgifter per den 31 mars 2023.