Skip to content

Emilshus ledning består av fem personer. Ledningen ansvarar tillsammans med styrelsen för den övergripande affärsutvecklingen och ledningen av Emilshus.

Jakob Fyrberg

VD

Jakob Fyrberg

VD

Född: 1974.

Utbildning: Civilekonomexamen, Högskolan i Gävle.

Uppdrag utanför koncernen: Ägare, styrelseledamot och verkställande direktör i Rerum Fastigheter AB. Delägare och styrelseordförande i Aptare Holding AB. Styrelseordförande i Aptare Förvaltning AB, Bostaden Västra Götaland Intressenter Fastigheter AB och Aptare Entreprenad AB.

Bakgrund: Grundare av Aptare Fastigheter. Tidigare VD för Heimstaden Projektutveckling AB, affärsutvecklingsansvarig på Ikano Bostad och under 15 år senior partner på Catella AB inom fastighetsrådgivning.

Aktieinnehav i Emilshus: 43 500 stamaktier av serie B (genom bolag). Jakob är delägare och styrelseordförande i Aptare Holding AB som innehar 4 440 000 stamaktier av serie A och 20 480 010 stamaktier av serie B.

emilshus-emil-jansbo-people

Emil Jansbo

CFO

Emil Jansbo

CFO

Född: 1980.

Utbildning: Civilekonomexamen, Linköpings universitet.

Uppdrag utanför koncernen:

Bakgrund: CFO för Intea Fastigheter AB (publ), CFO för Randviken Fastigheter AB, Head of Finance på Savills Investment Management, samt avdelningschef inom PwC.

Aktieinnehav i Emilshus per den 30 oktober 2023:

Jakob Paljak

Operativ chef

Jakob Paljak

Operativ chef

Född: 1987.

Utbildning: Civilingenjör inom Samhällsbyggnad från Kungliga Tekniska Högskolan.

Uppdrag utanför koncernen:

Bakgrund: Operativ chef på Randviken Fastigheter med ansvar för bolagets fastighets- och projektutveckling. Dessförinnan Sverigechef för brittiska fastighetsinvesteraren Round Hill Capital samt projekt- och fastighetsutvecklare vid UnibailRodamco.

Aktieinnehav i Emilshus: 11 000 stamaktier av serie B.

Pierre Folkesson

Projektchef

Pierre Folkesson

Projektchef

Född: 1971.

Utbildning:

Uppdrag utanför koncernen: Ägare, styrelseledamot och verkställande direktör i Nästagård Fastigheter AB. Ägare och styrelseledamot i Pierre Folkesson Invest AB., Backseda Fastighets AB, Aptare Förvaltning AB, Aptare Holding AB, Aptare Entreprenad AB, Bostaden Västra Götaland Intressenter Fastigheter AB, Byggbo Hus AB och Byggbo i Vetlanda AB. Delägare och styrelsesuppleant i Granbackens Fastighets AB och Fastighets AB Kiosken i Vimmerby.

Bakgrund: Verksam i fastighetsbranschen i över 20 år inom förvaltning och förvärv på Aptare Fastigheter, som VD på Carlfo Fastighets AB i Vetlanda samt på Bostaden AB som projektledare och byggherre för en rad olika projekt.

Aktieinnehav i Emilshus: 43 500 stamaktier av serie B (genom bolag). Pierre är delägare och styrelseledamot i Aptare Holding AB som innehar 4 440 000 stamaktier av serie A och 20 480 010 stamaktier av serie B.

Martin Lindström

Transaktionsansvarig

Martin Lindström

Transaktionsansvarig

Född: 1980.

Utbildning: Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnad, Chalmers Tekniska Högskola. Civilekonom, Göteborgs Universitet.

Uppdrag utanför koncernen: Ägare och styrelseledamot i Martin Lindström Förvaltning AB. Delägare och VD i Loggen Invest AB.

Bakgrund: Regionansvarig projektutvecklare på SHH Bostad. Konsultverksamhet inom projektutveckling och transaktioner. Uppdragsansvarig konstruktör på NCC Teknik.

Aktieinnehav i Emilshus: 8 000 stamaktier av serie B. Martin är delägare och VD i Loggen Invest AB som innehar 880 000 stamaktier av serie B.

Helen Arvidsson

Ekonomichef

Helen Arvidsson

Ekonomichef

Född: 1976.

Utbildning: Civilekonomexamen, Linnéuniversitetet i Växjö.

Uppdrag utanför koncernen:

Bakgrund: Vice VD och ansvarig för finans, HR, IT och säljstöd på Abena AB, Group CFO på APP Rockstar Equity AB samt Finans- och IT-chef på KF Göta.

Aktieinnehav i Emilshus: 7 000 stamaktier av serie B.

Uppgifter per den 31 mars 2023.