Skip to content

Emilshus styrelse och ledning verkar för att Emilshus ska vara en affärsmässig och trygg aktör med ett högt förtroende och motsvara de förväntningar som kapitalmarknad, aktieägare, investerare samt andra intressenter har på bolaget. Vi publicerar löpande information i enlighet med gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk och Svensk kod för bolagsstyrning.