Skip to content

Styrelsen i Emilshus består av fem ordinarie ledamöter med Johan Ericsson som ordförande. Styrelseledamöterna har tillsammans mycket bred bakgrund och kompetens inom flera områden. De långsiktiga och strategiska besluten för Emilshus fattas gemensamt av styrelsen och ledningen.

Johan Ericsson

Styrelseordförande

Johan Ericsson

Styrelseordförande

Huvudsaklig utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande uppdrag utanför koncernen: Styrelseordförande i Aktiebolaget Oscar Robur, Castar Europe AB, Konstmässan Market AB, Market Art Fair Intressenter AB, Nyfosa AB, Prinsessan Estelles Kulturstiftelse och Torekovs Kulturstiftelse. Styrelseledamot i Torekov By AB och Brinova Fastigheter AB (publ). Extern verkställande direktör i Solnaberg Property AB (publ), Solnaberg Bladet 3 PropCo AB.

Tidigare uppdrag utanför koncernen (senaste fem åren): Styrelseordförande i Master Training AB, SBB Importen 4 Fastighets AB, Brasil Development AB, SK Service & Leasing AB, Braheberget Holding AB och Braheberget Acquisition AB. Styrelseledamot i Konstmässan Market AB, SBG Partners AB, ACWSBGP Förvaltning i Stockholm AB och Nyfosa AB. Styrelsesuppleant i Aktiebolaget Oscar Robur och Skvalan Kompanjon AB. Extern verkställande direktör i Catena Umeå Två AB, Klockarbäcken Bildhuggaren AB och Klockarbäcken Property Investment AB (publ) och Logistea AB (publ).

Aktieinnehav i Emilshus: 240 000 stamaktier av serie A och 1 100 000 stamaktier av serie B (genom bolag).

Oberoende: Inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen eftersom Johan arbetar som konsult för bolaget. Oberoende i förhållande bolagets större aktieägare.

Jakob Fyrberg

Styrelseledamot

Jakob Fyrberg

Styrelseledamot

Född: 1974.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonomexamen, Högskolan i Gävle.

Nuvarande uppdrag utanför koncernen: Ägare, styrelseledamot och verkställande direktör i Rerum Fastigheter AB. Delägare och styrelseordförande i Aptare Holding AB. Styrelseordförande i Aptare Förvaltning AB, Bostaden Västra Götaland Intressenter Fastigheter AB och Aptare Entreprenad AB.

Tidigare uppdrag utanför koncernen (senaste fem åren): Styrelseledamot i Dekundus Framsteget Trygghetsboende AB och Aptare Hygiea AB. Styrelseledamot, verkställande direktör och extern verkställande direktör i Heimstaden Projektutveckling AB. Styrelseledamot och extern verkställande direktör i Heim Kronan 1 i Luleå AB, Heimstaden ProInvest 2 AB och Heimstaden ProInvest 1 AB. Styrelsesuppleant i Bostadsrättsföreningen Vendledal och Bostadsrättsföreningen Kiosken.

Aktieinnehav i Emilshus: Inget. Jakob är dock delägare och styrelseordförande i Aptare Holding AB som innehar 4 440 000 stamaktier av serie A och 20 480 010 stamaktier av serie B.

Oberoende: Inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen eller bolagets större aktieägare eftersom Jakob är bolagets verkställande direktör och styrelseordförande i Aptare Holding AB som kontrollerar över 10 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Bild Björn Garat_web (2)

Björn Garat

Styrelseledamot

Björn Garat

Styrelseledamot

Huvudsaklig utbildning: Internationella ekonomprogrammet vid Linköpings Universitet.

Nuvarande uppdrag utanför koncernen: Finanschef och vice verkställande direktör för AB Sagax (samt uppdrag i dotterbolag till AB Sagax), styrelseledamot i Volati AB, Manolo Holding AB och Paco Holding AB samt styrelsesuppleant i LMG Distribution Aktiebolag.

Tidigare uppdrag utanför koncernen: Partner och chef för Corporate Finance på Remium Nordic AB och finansanalytiker. Finanschef och vice verkställande direktör på AB Sagax sedan 2012.

Aktieinnehav i Emilshus: inget.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Liselotte Hjorth

Styrelseledamot

Liselotte Hjorth

Styrelseledamot

Född: 1957.

Huvudsaklig utbildning: Ekonomexamen, Lunds universitet.

Nuvarande uppdrag utanför koncernen: Styrelseordförande i White Arkitekter Aktiebolag, White Intressenter AB, Eastnine AB (publ) och Brunswick Real Estate Capital Advisory AB. Styrelseledamot i Rikshem AB (publ).

Tidigare uppdrag utanför koncernen (senaste fem åren): Styrelseledamot i Ativo Finans AB, BNP Paribas Real Estate Investment Management, Hoist Finance AB (publ), HOIST Kredit Aktiebolag, Kungsleden Aktiebolag och Brunswick Real Estate Capital Advisory AB.

Aktieinnehav i Emilshus: 61 200 stamaktier av serie A och 275 410 stamaktier av serie B.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Elisabeth Thuresson

Styrelseledamot

Elisabeth Thuresson

Styrelseledamot

Född: 1961.

Huvudsaklig utbildning: Högre ekonomisk specialkurs, Hvitfeldtska gymnasiet.

Nuvarande uppdrag utanför koncernen: Delägare och styrelseledamot i Thureda Gruppen AB, Östra Härads Fastighets AB, Brudabäck Fastighets AB, Vetlanda Valvet AB och Papegojtulpanen AB. Delägare och styrelsesuppleant i Archimedes Invest AB. Styrelseledamot i Friluftsfrämjandet lokalavdelning i Vetlanda och Tillväxtstiftelsen. Styrelsesuppleant i AB Boken Vetlanda och et al invest AB.

Tidigare uppdrag utanför koncernen (senaste fem åren): Delägare och styrelseledamot i T-Emballage Bygg AB. Delägare och styrelseledamot i Innovexa AB. Styrelseledamot i T-Emballage Förpackning AB och Rädda Barnens lokalavdelning i Vetlanda. Styrelsesuppleant i Thureda Gruppen AB, Brudabäck Fastighets AB, Vetlanda Valvet AB och Östra Härads Fastighets AB.

Aktieinnehav i Emilshus: Inget. Elisabeth är dock delägare och styrelseledamot i Thureda Gruppen AB som innehar 412 020 stamaktier av Serie A och 1 854 070 stamaktier av serie B.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Uppgifter per den 27 mars 2023