Skip to content

Emilshus årsredovisning 2020

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Emilshus webbpals, emilshus.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: +46 70 593 95 96

 Jonas Karlsson, CFO
E-post: jonas.karlsson@emilshus.com
Telefon: +46 73 600 74 81

Denna information är sådan information som Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021, kl. 15.00 CET.