Skip to content

Emilshus blir intressebolag till NP3 efter fastighetsförvärv

Det förvärvade fastighetsbeståndet, med ett fastighetsvärde om 272 MSEK, har en area om 29 000 m2 och ett hyresvärde om 20 MSEK med starka hyresgäster på genomgående långa hyresavtal.

I och med affären lämnar NP3 marknadsområdet Småland samtidigt som NP3 inträder som delägare i Emilshus. Av förvärvslikviden erläggs 100 MSEK i nyemitterade aktier i Emilshus till en emissionskurs om 110 kr per aktie innebärande att NP3 kommer att äga 23% av utestående aktier i Emilshus efter fullföljd transaktion.

Affären kommer att behandlas på Emilshus kommande årsstämma den 11 juni 2019.

 

Emilshus VD, Jakob Fyrberg, kommenterar;

”Emilshus har samma syn på fastighetsägande som NP3, värde skapas genom lokal närvaro och starkt engagemang. I och med denna affären får vi möjlighet att växa vidare i Småland och NP3 koncentrerar sig på sin hemmamarknad i Norrland. Genom sitt delägande kommer NP3 samtidigt att bli en viktig part i Emilshus framtida utveckling”

Om Emilshus
Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgick per december 2021 till cirka 581 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 97 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice/ proffshandel, externhandel och dagligvaruhandel.