Skip to content

Emilshus emitterar företagsobligationer om SEK 50 miljoner

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat obligationer om SEK 50 miljoner. Emilshus har utökat sitt obligationslån med slutligt förfall i december 2022 (ISIN: SE0013409265).
 

Obligationerna emitteras på en kurs om 101,710 och ny utestående volym är SEK 500 miljoner (inom ett rambelopp om SEK 500 miljoner). Obligationslånet är noterat på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List.
 

ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare och Glimstedt har varit juridisk rådgivare till Emilshus.

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post:
jakob.fyrberg@emilshus.com
 
Telefon: 0383-212 05

Denna information är sådan information som Emilshus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 november 2021, kl. 11:00 CET.

Om Emilshus
Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgår per september 2021 till cirka 482 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/ proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på emilshus.se.

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.