Skip to content

Emilshus emitterar seniora icke säkerställda gröna obligationer

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat seniora icke säkerställda gröna obligationer om 400 mkr inom ett rambelopp om 1 000 mkr. Obligationerna har en löptid om tre år och har en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 525 baspunkter. Emissionen mottogs mycket väl i marknaden med ett stort intresse från nordiska institutioner och priset fastställdes lägst i det indikerade intervallet. Likviden från obligationen kommer att användas i enlighet med Bolagets nyligen etablerade gröna ramverk.

Emilshus kommer att ansöka om upptagande till handel av de nya obligationerna på Nasdaq Stockholm Sustainable Bond list.

Carnegie Investment Bank och Danske Bank har agerat finansiella rådgivare i samband med transaktionen och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

Jonas Karlsson, CFO

E-post: jonas.karlsson@emilshus.com

Telefon: 0736-00 74 81

 

Denna information är sådan information som Emilshus är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 7 april 2022 klockan 19:00.

 

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per december 2021 till cirka 581 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 97 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern-och dagligvaruhandel. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399.

 

Emilshus – Fabriksgatan 1A – 574 38 Vetlanda – emilshus.com