Skip to content

Emilshus fortsätter expansionen i Småland och tar steget in i Östergötland genom förvärv för 947 mkr

Emilshus gör ett strategiskt förvärv i Småland och Östergötland av 13 fastigheter med främst lätt industri och lager för totalt 947 mkr och med ett årligt hyresvärde om 76 mkr. Östergötland är en naturlig region att växa vidare i för Emilshus som här gör sitt andra förvärv utanför kärnmarknaden Småland. I februari 2022 förvärvades industrifastigheter i Halmstad.

Merparten av de förvärvade fastigheterna är belägna på tillväxtorter som Växjö, Jönköping, Linköping, Norrköping och Värnamo. Utöver lätt industri och lager utgörs fastigheterna av en mindre del kontor och handel och den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 111 000 kvm. Bland de större hyresgästerna återfinns Proton Lightning, Optimera, Seco Tools och Saab. Uthyrningsgraden uppgår till 93 procent och genomsnittlig återstående avtalslängd är cirka 3,5 år. Säljare är Nyfosa. Tillträde planeras ske den 1 september 2022.

Det aktuella förvärvet ingår i de affärer under pågående förhandling som Emilshus aviserade i bokslutskommunikén för 2021.

”Emilshus ser Östergötland som ett naturligt steg i den fortsatta expansionen. Det är en region med stark utveckling nära bolagets kärnmarknad Småland, vilket fungerar mycket väl med vår befintliga förvaltningsorganisation. Vår ambition är att fortsätta växa genom förvärv av högavkastande fastigheter även i andra tillväxtregioner utanför Småland, något vi ser goda möjligheter till”, kommenterar Jakob Fyrberg, VD för Emilshus.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com

Telefon: 0705-93 95 96
 

 

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per december 2021 till cirka 581 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 97 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern-och dagligvaruhandel. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399.