Skip to content

Emilshus förvärvar 11 fastigheter i Småland

Emilshus har förvärvat livmedelsfastigheter med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 185 miljoner kronor

Den totala uthyrbara arean uppgår till 13 000 kvm med ett årligt hyresvärde om 14,1 mkr. Samtliga fastigheter förhyrs av Coop och säljare är Brinova Holding AB samt Swedish Logistic Propery AB. Fastigheterna tillträds under december 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: 
jakob.fyrberg@emilshus.com

Telefon: 0383-212 05