Skip to content

Emilshus förvärvar ett obelånat fastighetsbestånd om 180 mkr från AB Sagax

Fastighetsbolaget Emilshus AB förvärvar åtta obelånade fastigheter i Småland från AB Sagax mot likvid i form av nyemitterade aktier i Emilshus.

De förvärvade fastigheterna, belägna i Sävsjö, Tranås, Gnosjö, Nässjö, Vetlanda, Eksjö och Aneby, har sammantaget en uthyrningsbar yta på 47 000 m2 och hyresintäkter om 15,3 mkr. Samtliga fastigheter är i huvudsak fullt uthyrda med en genomsnittlig återstående hyresperiod om 6,4 år. Hyresgäster är Optimera Svenska AB, Orthex Sweden AB samt Orwak AB.

Efter transaktionen erhåller Sagax en ägarandel i Emilshus om 25%.

Kommentarer;

Jakob Fyrberg, VD Fastighetsbolaget Emilshus

”Med fokus på kommersiella fastigheter i Småland fortsätter Emilshus att växa genom förvärv av högavkastande fastigheter. Affären stärker Emilshus dels genom att vi tillförs ett bra fastighetsbestånd och dels genom att Sagax tillkommer som en stor och viktig aktieägare i Emilshus. Tillsammans med Sagax har vi därmed lagt grunden för Emilshus fortsatta tillväxt”.

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgick per december 2021 till cirka 581 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 97 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice/ proffshandel, externhandel och dagligvaruhandel.