Skip to content

Emilshus förvärvar fastighet i Jönköping

Emilshus har förvärvat en industri/lagerfastighet i Jönköping om 7 345 m2 med ett underliggande fastighetsvärde om 49 miljoner kronor

Det årliga hyresvärdet för fastigheten uppgår till 3,7 mkr. Fastigheten kommer att förhyras av Addbrand Sweden AB med en avtalstid om 10 år.

Tillträde av fastigheten sker första kvartalet 2021.

 

Jakob Fyrberg kommenterar;
“Emilshus utökar sitt fastighetsinnehav enligt bolagets målsättning att växa ytterligare i Småland och inom området lättindustri “

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: 
jakob.fyrberg@emilshus.com

Telefon: 0383-212 05