Skip to content

Emilshus förvärvar fastighet med externhandel och lager i Falkenberg för 48 miljoner kronor

Emilshus har förvärvat en fastighet i Falkenberg, belägen utmed E6:an. Fastigheten är fullt uthyrd med Byggmax, Grimsholm Products och Nordic Crane som hyresgäster. Fastigheten omfattar 4 947 kvm uthyrbar lokalarea med ett totalt årligt hyresvärde om cirka 4,2 miljoner kronor. Den återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till cirka 6,8 år. Säljare är Kynningsrud Kommersiellt.

Tillträde beräknas ske i december 2023.

”Vi är nöjda att genomföra detta förvärv i Halland, där vi vill fortsätta växa med välavkastande fastigheter i utvalda lägen. Med bra kommunikationer, fullt uthyrda lokaler och långa hyresavtal är fastigheten typisk för Emilshus fastighetsbestånd”, kommenterar Jakob Fyrberg, VD för Emilshus.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96
 

 

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 30 september 2023 till 794 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 127 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

Emilshus – Storgatan 10 – 352 31 Växjö – emilshus.com