Skip to content

Emilshus förvärvar fastigheter i Jönköping och Växjö

Emilshus har i två separata affärer förvärvat fastigheter för 361 mkr

I Jönköping har Emilhus förvärvat en kontorsfastighet med uthyrbar area om 9 100 kvm till ett underliggande fastighetsvärde om 141 mkr. Säljare är Vättersnäs Förvaltings AB och fastigheten tillträds i mars 2020.

I Växjö har Emilshus förvärvat en fastighet av Famera Fastigheter AB. Den totala uthyrbara arean är 14 200 kvm med ett underliggande fastighetsvärde om 220 mkr. Fastigheten tillträds i februari 2020.

Jakob Fyrberg kommenterar;

”Emilshus utökar sitt fastighetsinnehav enligt bolagets målsättning att växa ytterligare i Jönköping och Växjö”

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post:
jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: +46 70 593 95 96

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbeståndet uppgår per januari 2020 till cirka 228 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 50 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel. Emilshus har sitt säte i Vetlanda.

För mer information se www.emilshus.com.