Skip to content

Emilshus förvärvar fastigheter i Kalmar

Emilshus har i två separata affärer förvärvat tre fastigheter i Kalmar om 10 560 m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 58 miljoner kronor

Det årliga hyresvärdet för fastigheterna uppgår till 5,6 mkr.

Uthyrningsgraden uppgår till 100% och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 4,5 år. Fastigheterna tillträds under andra respektive tredje kvartalet 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com

Telefon: +46 70 593 95 96