Skip to content

Emilshus förvärvar fastigheter i Småland för 159 mkr

Emilshus har tecknat avtal om förvärv av fastigheter i Jönköping och Vetlanda till ett fastighetsvärde om 159 mkr med ett totalt årligt hyresvärde om 11,6 mkr.

I Jönköping har Emilshus avtalat om förvärv av en industri-/lagerfastigheter med en uthyrbar area om 5 200 kvm och Bold Printing Jönköping AB som hyresgäst. I Vetlanda har Emilshus avtalat om förvärv av en industri-/lagerfastigheter med en uthyrbar area om 20 100 kvm och T-Emballage AB som hyresgäst.

Fastigheterna som är fullt uthyrda har en genomsnittlig återstående avtalslängd om 5 år. Tillträde sker under fjärde kvartalet 2021.

”Emilshus fortsätter att växa i Småland. Vi kompletterar portföljen med fastigheter i bra lägen och inom lätt industri/lager som är en av våra prioriterade fastighetskategorier”, kommenterar Jakob Fyrberg, VD för Emilshus.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
 
Telefon: 0383-212 05

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 december 2021, kl. 09:30 CET.

 

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgår per september 2021 till cirka 482 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/ proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på emilshus.se.

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46(0)8-528 00 399.