Skip to content

Emilshus förvärvar fastigheter i Småland för 179 mkr

Emilshus har i tre separata affärer förvärvat fastigheter i Kalmar, Gnosjö, Gislaved, Värnamo och Västervik till ett fastighetsvärde om 179 mkr med ett totalt årligt hyresvärde om 13,3 mkr. 

I Kalmar har Emilshus förvärvat två industrifastigheter med en uthyrbar area om 1 900 kvm.

I Gnosjö har Emilshus förvärvat två industri-/lagerfastigheter om 15 400 kvm från Elbe AB. Säljaren Elbe AB har tecknat ett 15 årigt hyresavtal för samtliga ytor.

Emilshus har förvärvat fyra industri-/lagerfastigheter belägna i Kalmar, Gislaved, Värnamo och Västervik. Fastigheternas totala uthyrbar area uppgår till 21 800 kvm.

Fastigheternas årliga hyresvärde uppgår till 13,3 mkr med en genomsnittlig återstående avtalslängd om 11 år. Fastigheterna tillträds under Q2 respektive Q3 2021.

”Emilshus fortsätter med hög aktivitet i transaktionsverksamheten. Med dessa tre förvärv växer vi med fastigheter inom främst lätt industri/lager i bra lägen i Småland och med långa hyresavtal, helt i linje med Emilshus strategi, kommenterar Jakob Fyrberg”, VD för Emilshus.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: 
jakob.fyrberg@emilshus.com

Telefon: 0383-212 05