Skip to content

Emilshus förvärvar fastigheter i Småland för 42 mkr

Förvärvet avser två handelsfastigheter i Kalmar och Västervik för sammanlagt 41,5 mkr och ett årligt hyresvärde om cirka 3,3 mkr. Uthyrningsbar yta uppgår till 3 574 kvm. Fastigheterna är fullt uthyrda till Bil och Motor i Sydost AB och genomsnittlig återstående löptid för hyresavtalen är cirka 9 år. Tillträde är planerat till den 1 november 2022.

”Genom förvärvet adderar vi fastigheter i bra lägen i Småland med långa hyresavtal och stabila kassaflöden.”, kommenterar Jakob Fyrberg, VD för Emilshus.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com  
Telefon: 0705-93 95 96

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 11.00 den
10 oktober 2022.

 

 

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 30 juni 2022 till cirka 725 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 117 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie av serie B och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm sedan juni 2022. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus – Fabriksgatan 1A – 574 38 Vetlanda – emilshus.com