Skip to content

Emilshus förvärvar fastigheter i Småland för 615 mkr

Emilshus har tecknat avtal om förvärv av totalt sex fastigheter i Växjö och Jönköping för totalt 615 mkr och med ett årligt hyresvärde om 46 mkr. Genom förvärvet stärker Emilhus sin närvaro på orterna och adderar fastigheter av bra kvalitet i den prioriterade fastighetskategorin lätt industri. Säljare är Corem.

I Växjö förvärvas tre fastigheter med huvudsakligen lätt industri och en uthyrningsbar yta om cirka 21 000 kvm. De största hyresgästerna utgörs av Andritz AB och ThorenGruppen AB.

I Jönköping förvärvas tre fastigheter med lätt industri och en uthyrningsbar yta om cirka 20 600 kvm. De största hyresgästerna utgörs av Theofils AB och Osborn International AB.

Genomsnittlig återstående avtalslängd är cirka 4,2 år. Tillträde är planerat till den 1 september 2022.

”Emilshus fortsätter att växa enligt plan, nu som noterat bolag på Nasdaq Stockholm. Växjö och Jönköping är attraktiva tillväxtorter där vi genom förvärvet kompletterar vårt befintliga bestånd med bra fastigheter inom vår prioriterade kategori lätt industri.”, kommenterar Jakob Fyrberg, VD för Emilshus.

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com  
Telefon:
0705-93 95 96

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 17 juni 2022 klockan 11.00 CEST.

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med Småland som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per mars 2022 till cirka 594 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 102 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm sedan juni 2022. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus – Fabriksgatan 1A – 574 38 Vetlanda – emilshus.com