Skip to content

Emilshus förvärvar fastigheter i Växjö och Kalmar

 

 

Emilshus har i två separata affärer förvärvat 11 fastigheter för 187 mkr

I Växjö har Emilhus förvärvat sju fastigheter med en uthyrbar area om 12 400 kvm till ett underliggande fastighetsvärde om 112 mkr. Säljare är Fastighetsfonden Norama och fastigheterna tillträds i januari 2020.

I Kalmar har Emilshus förvärvat fyra fastigheter av Incita Fastigheter. Den totala uthyrbara arean är 11 000 kvm med ett underliggande fastighetsvärde om 75 mkr. Fastigheterna tillträddes i december 2019.

Jakob Fyrberg kommenterar;

” Genom dessa två förvärv har Emilshus på allvar etablerat sig i Växjö och Kalmar. Vår avsikt är nu att förväva mer i båda städerna”

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post:
jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: +46 70 593 95 96

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbeståndet uppgår per december 2019 till cirka 216 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 43 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel. Emilshus har sitt säte i Vetlanda.

För mer information se emilshus.com.