Skip to content

Emilshus förvärvar fastigheter med lätt industri i Jönköping och Linköping för 713 mkr

Emilshus har förvärvat 16 fastigheter i Jönköping och två fastigheter i Linköping med en total uthyrningsbar area om 65 290 kvm och en genomsnittlig återstående hyrestid om 5,1 år. Årligt hyresvärde uppgår till 65 miljoner kronor.

Fastigheterna i Jönköping ligger väl samlade i Ljungarum, Torsvik och på Gamla flygfältet i Jönköping. Fastigheterna i Linköping är belägna i Torvinge industriområde invid E4:an. Fastigheterna har en uthyrningsgrad om 96 % med välkända hyresgäster såsom Bubs (Orkla), Postnord, Ramudden, ÖoB och DHL. Tillträde kommer att ske under andra kvartalet 2024.

Säljare är Corem Property Group.

”En strategiskt viktig affär för Emilshus som genom förvärvet blir en stor aktör i Jönköpingsregionen. Fastigheterna är välavkastande, belägna i bra mikrolägen och har en lång återstående hyrestid. En affär i linje med Emilshus strategi”, kommenterar Jakob Fyrberg, VD för Emilshus.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

  

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 31 december 2023 till 805 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 130 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Emilshus – Storgatan 10 – 352 31 Växjö – emilshus.com