Skip to content

Emilshus förvärvar fastigheter med lätt industri i Östergötland och Småland för 179 mkr

Emilshus har förvärvat åtta fastigheter i Östergötland och en fastighet i Småland med en total uthyrbar area om cirka 15 000 kvm och en genomsnittlig återstående hyrestid om 2,9 år. Årligt hyresvärde uppgår till 16,5 miljoner kronor.

Av fastigheterna i Östergötland är fem belägna i Linköping, en i Norrköping och två i Motala. Fastigheterna är fullt uthyrda med välkända rikstäckande hyresgäster såsom Ramirent, Dahl, Ramudden, Renta, Elajo och Wurth. 

Fastigheten i Växjö är fullt uthyrd med ReuseIT/Elanders som hyresgäst. 

Tillträde beräknas ske under första kvartalet 2024.

”Emilshus fortsätter att växa och stärker närvaro ytterligare i Östergötland, en av våra nyare marknader. Det är fastigheter i bra lägen och med stabila hyresgäster som passar oss mycket väl”, kommenterar Jakob Fyrberg, VD för Emilshus.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

 

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 30 september 2023 till 794 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 127 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Emilshus – Storgatan 10 – 352 31 Växjö – emilshus.com