Skip to content

Emilshus förvärvar fastigheter med proffshandel och lager i Halmstad för 56 mkr

Emilshus har förvärvat två fastigheter i industriområdet Vilhelmsfält i Halmstad. Fastigheterna är fullt uthyrda med IMAB Hallands industrimaterial och Terranor som största hyresgäster. Fastigheterna omfattar 5 625 kvm uthyrbar lokalarea med ett totalt årligt hyresvärde om cirka 5,6 mkr. Den återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till cirka 3 år. Säljare är Mårten Lundqvist Holding AB.

Tillträde beräknas ske i november 2023.

”Vi är nöjda att vi kan genomföra transaktioner som passar Emilshus i rådande marknad. Med detta förvärv växer vi i Halland där vi vill bli en större aktör med välavkastande fastigheter i utvalda lägen”, kommenterar Jakob Fyrberg, VD för Emilshus.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

  

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 30 juni 2023 till cirka 791 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 126 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och daglig-varuhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

Emilshus – Storgatan 10 – 352 31 Växjö – emilshus.com