Skip to content

Emilshus förvärvar för 170 mkr och öppnar för expansion utanför Småland

Emilshus gör ett strategiskt förvärv i Halmstad av fyra industrifastigheter samt förvärv av en industri/lagerfastighet i Jönköping för totalt 170 mkr och ett sammanlagt årligt hyresvärde om 11,1 mkr. 

Emilshus tar nästa steg i tillväxtresan och gör sitt första förvärv utanför Småland. Bolaget ser det som ett naturligt steg med expansion till en ort med stark utveckling i en region nära bolagets kärnmarknad Småland.

Förvärvet i Halmstad avser fyra industri-/lagerfastigheter med en uthyrbar area om 9 300 kvm. Bland de större hyresgästerna återfinns Ahlsell och Samhall. Fastigheterna är fullt uthyrda och genomsnittlig återstående avtalslängd uppgår till 3,7 år. Tillträde sker under första kvartalet 2022.

I Jönköping har Emilshus avtalat om förvärv av en industri-/lagerfastigheter med en uthyrbar area om 3 200 kvm. Hyresgäst är Orkla med en återstående avtalslängd om 5,0 år. Tillträde sker under första kvartalet 2022.

”Emilshus tar ett naturligt nästa steg på tillväxtresan med vår första affär utanför kärnmarknaden Småland. Genom förvärvet av fyra industrifastigheter i Halmstad etablerar vi en bra bas för vidare expansion på orten och i tillväxtregionen Halland. Samtidigt ser vi möjligheter till förvärv av högavkastande fastigheter även i andra närliggande regioner där vi kan utveckla den effektiva och lokalt förankrade förvaltning som är Emilshus signum.”, kommenterar Jakob Fyrberg, VD för Emilshus.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96
 

Denna information är sådan information som Emilshus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2022, kl. 16:15 CET.

 

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per september 2021 till cirka 482 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern-och dagligvaruhandel. Emilshus preferensaktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på emilshus.com.

Emilshus Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399.