Skip to content

Emilshus förvärvar i Värnamo och Växjö

Emilshus har förvärvat fyra industrifastigheter om 36 600m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 160 miljoner kronor.

Det årliga hyresvärdet för fastigheterna uppgår till 18 mkr. Tre av fastigheterna ligger i Värnamo och en i Växjö. Uthyrningsgraden uppgår till 90 % och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 4 år. Fastigheterna tillträtts under tredje kvartalet 2018.

Om Emilshus
Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgick per december 2021 till cirka 581 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 97 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice/ proffshandel, externhandel och dagligvaruhandel.