Skip to content

Emilshus förvärvar industri- lagerfastigheter i Småland

Emilshus har i tre separata affärer förvärvat fastigheter för 239 mkr

I Vetlanda har Emilshus förvärvat en större industrifastighet med en uthyrbar area om 48 100 kvm. Hyresvärdet uppgår till 18 mkr med en genomsnittlig duration om 8 år.  

I Växjö har Emilshus förvärvat en industri- lagerfastighet med en uthyrbar area om 5 100 kvm. Hyresvärdet uppgår till 6,2 mkr med en genomsnittlig duration om 6 år. 

I Kalmar har Emilshus förvärvat en industri- lagerfastighet med en uthyrbar area om 3 700 kvm. Hyresvärdet uppgår till 2,5 mkr med en genomsnittlig duration om 4 år. 

Jakob Fyrberg kommenterar;
”Emilshus utökar sitt fastighetsinnehav enligt bolagets målsättning att växa ytterligare i Småland och inom området lätt industri/logistik ”

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: 
jakob.fyrberg@emilshus.com

Telefon: 0383-212 05