Skip to content

Emilshus förvärvar industri- lagerfastigheter i Småland

Emilshus har i tre separata affärer förvärvat fastigheter för 240 mkr

I Jönköping har Emilshus förvärvat en industri- lagerfastighet med en uthyrbar area om 19 400 kvm. Fastigheten kommer att förhyras av ROL AB med en avtalstid om 10 år. Hyresvärdet uppgår till 12,3 mkr.

I Gislaved har Emilshus förvärvat en industri- lagerfastighet med en uthyrbar area om 5 200 kvm. Fastigheten kommer att förhyras av Formteknik i Gislaved AB med en avtalstid om 10 år. Hyresvärdet uppgår till 3,2 mkr.

I Växjö har Emilshus förvärvat en kontor- lagerfastighet med en uthyrbar area om 1 800 kvm.

Fastigheterna tillträds under första och andra kvartalet 2021.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0383-212 05