Skip to content

Emilshus förvärvar tre fastigheter i Värnamo

Emilshus har förvärvat tre industri/lagerfastigheter Värnamo om 30 000 m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 83 miljoner kronor.

Det årliga hyresvärdet för fastigheterna uppgår till 7,5 mkr. Fastigheterna kommer att förhyras av Hordagruppen AB med en avtalstid om 10 år. Tillträde av fastigheterna sker under fjärde kvartalet 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: 
jakob.fyrberg@emilshus.com

Telefon: 0383-212 05