Skip to content

Emilshus förvärvar Work Systems fastighet i Jönköping

Emilshus har förvärvat en produktions/ lagerfastighet i Jönköping om 9 775m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 73 miljoner kronor.

Hela fastigheten kommer att hyras av Work System och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 10 år. Fastigheten tillträds under fjärde kvartalet 2019.

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgick per december 2021 till cirka 581 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 97 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice/ proffshandel, externhandel och dagligvaruhandel.