Skip to content

Emilshus genomför uppdelning av aktier

En extra bolagsstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus”) beslutade den 18 augusti 2021 att dela upp varje aktie i bolaget på tio aktier (10:1) av samma aktieslag som tidigare. Styrelsen bemyndigades av den extra bolagsstämman att fastställa avstämningsdag för uppdelningen av aktierna.

Styrelsen för Emilshus har i dag den 9 september 2021 beslutat att avstämningsdagen för uppdelningen av aktierna ska vara den 20 september 2021. Uppdelningen av bolagets aktier kommer att ske automatiskt via Euroclear Sweden AB och de som är aktieägare per avstämningsdagen behöver inte vidta någon åtgärd för att deras aktier ska delas upp. Det nya antalet aktier förväntas registreras på respektive aktieägares konto från och med den 21 september 2021.

Efter uppdelningen kommer antalet aktier i Emilshus att uppgå till 72 064 360, varav 11 527 890 stamaktier av serie A, 54 918 490 stamaktier av serie B och 5 617 980 preferensaktier.

Till följd av uppdelningen kommer aktierna i Emilshus att få nya ISIN-koder. De nya ISIN-koderna kommer att vara SE0016785778 för stamaktier av serie A, SE0016785786 för stamaktier av serie B och SE0016785794 för preferensaktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post:
jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0383-212 05