Skip to content

Emilshus nytecknar och förlänger hyresavtal i Växjö om 10 000 kvm

Emilshus har tecknat nya hyresavtal om cirka 800 kvm och förlängt hyresavtal om cirka 9 200 kvm, samtliga i Växjö. Totalt årligt hyresvärde för hyresavtalen uppgår till 7,6 miljoner kronor och genomsnittlig avtalslängd är 7 år. 

Växjö Rivningstjänst har tecknat ett nytt hyresavtal avseende industrilokaler om 667 kvm i Västra Mark som löper från den 1 december 2023. Emilshus befintliga hyresgäst Småländska Bil förlänger sitt hyresavtal avseende 5 717 kvm från den 1 januari 2024. Därtill har hyresavtal förlängts med Röda Korset om 2 620 kvm och Rexel Sverige om 876 kvm, varav 122 kvm avser nyuthyrning, med tillträde den 1 januari 2024 respektive den 1 mars 2024.

”Det är glädjande att Emilshus har förlängt hyresavtalen med befintliga hyresgäster samtidigt som vi välkomnar en ny hyresgäst till verksamhetsområdet Västra Mark. Vi fortsätter att arbeta aktivt och strukturerat i uthyrningsverksamheten för att hitta nya stabila hyresgäster att skapa långsiktiga relationer med”, kommenterar Jakob Paljak, Operativ chef för Emilshus.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: 0705-93 95 96

Jakob Paljak, Operativ chef
E-post: jakob.paljak@emilshus.com
Telefon: 0739-35 93 43

 

Om Emilshus
Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per den 30 september 2023 till 794 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 127 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

 

Emilshus – Storgatan 10 – 352 31 Växjö – emilshus.com